Clár sa Charr

Clár 15: Scrúdú

John Walsh joins Eimear and Róise on their drive to school where they chat all things under the sun in as Gaeilge.

Eimear and Róise talk about exams.

Foclóir / Dictionary:

John Walsh guides us through the words used in as Gaeilge.
Tá pian i mo bholg agam – I have a pain in my tummy
Scrúdú lár-tearma – midterm exams
Ró-neirbhíseach –  too nervous
Teastas litríocht Bhéarla – English spelling test
Teastas Matamataica – maths test
Ní bhaol duit – no fear of you
Pinn luaidhe agus rubair – pencils and a rubber
Áireamhán – calculator
Cóipleabhair – copybook
Scrúdpháipéar – exam papers
Déan do dhícheall – do your best
D’eirigh go maith liom – I got on well
Go n-éirí go geal leat – Best of luck
Clár 15 Foclóir
Clár 15 Foclóir

Funded by the Broadcasting Authority of Ireland with the Television Licence Fee. 

Árna Mhaoiniú ag Údarás Craolacháin na hÉireann leis an Táille Ceadúnais Teilifíse.